Trening som behandling for spilleavhengige

Spilleavhengighet, også kjent som spillegalskap eller ludomani, er en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill og har mistet kontrollen over eget forbruk. Det kan dreie seg om spillemaskiner, online poker, hester osv. Rett og slett hva som helst man kan spille om penger på. Personer som lider av spillegalskap vil gjentatte ganger spille bort alt de har av penger, uansett hvor negative konsekvensene er. Mange som lider av dette, spiller bort både jobb og familie. Personer som lider av spillegalskap vil alltid forsøker å rette opp skaden ved å spille mer, i en irrasjonell tro på at lykken vil snu, noe som fører til at problemene blir enda større. På 80- og 90-tallet ble det i mange europeisk land, Norge inkludert, satt søkelys på spilleautomater i forbindelse med spillegalskap. Spilleautomatene var å finne overalt og premiepengene var meget forlokkende for mange. Liten innsats kunne gi store utbetalinger. Etter at Norge innførte forbud mot noen typer spillautomater, så man en betydelig nedgang i antall mennesker som søker hjelp for patologisk spillelidenskap, men i dag er problemet bare flyttet online. Problemet er nå større enn noen gang, og mange tusen nordmenn befinner seg i en dyp personlig og finansiell krise.

Diagnose spillavhengi

I 2001 vedtok helsedepartementet at spilleavhengighet/ludomani er en medisinsk diagnose og alle som får diagnosen påvist har krav på behandling via det offentlige. Det finnes i dag en rekke behandlingstilbud over hele Norge, men ventetiden er lang og behandlingen kan være tøff. Voksne blir normalt henvist til psykiatrisk behandling eller til rusmiddelinstitusjoner som tar imot pasienter med ulike avhengighetsdiagnoser. Mange som lider av ludomani takker nei til dagens eksisterende tilbud da de føler det for nedverdigende. De klarer ikke å akseptere at deres avhengighet er lik en som er avhengig av narkotika eller alkohol.

Trening mot ludomani

Flere leger og psykiatere har de senere år tatt til ordet for at spilleavhengige bør behandles med mer enn bare terapi. Den store ulikheten mellom en som er avhengig av f.eks. narkotiske stoffer og en som er avhengig av pengespill, er at de har ulike mål med rusen. En narkoman eller alkoholiker bruker ofte sitt rusmiddel for å søke tilflukt til en plass de føler seg bekvem og hjemme. En spilleavhengig søker derimot kontroll. Selv om all rus fungere på den samme delen av menneskets hjerne, vet man at personer med avhengighet søker å oppnå ulike følelser ved hjelp av sitt foretrukne rusmiddel. Siden 2006 har en rekke leger og personlige trenere over hele Europa samarbeidet om et prosjekt hvor personer som lider av ludomani tilbys både terapi og intensiv trening. Målet med prosjektet er å gi pasienten en ny mestringsfølelse via trening. Terapien fokusere på å endre tankesettet deres, mens trening fokusere på å gi dem kontroll og oppnåelige mål som premie. Hvor de før søkte en kortsiktig glede via en pengegevinst eller lyden av en jackpotalarm som går av, skal de nå få samme gledesfølelse, eller rus om man vil, ved å oppnå bedre resultater på gymmen.

Så langt har prosjektet gitt meget gode resultater. Bare 17% av deltakere har gått tilbake til sine gamle synder innen 12 måneder etter behandling, og etter 24 måneder har hele 81% av deltakeren blitt erklært fri av diagnosen spilleavhengig. Dette prosjektet er bare nok et bevis på hvor viktig trening er for mennesker. Ikke bare er det viktig for generell helsetilstand, men jevnlig trening har enorm innvirkning på mental helse også. Sliter du med avhengighet til pengespill, skal du vite at det er hjelp å få. Kontakt NAV eller fastlege så vil de hjelpe deg videre.