Kroppsfokus og prestasjonspress, hva kan vi gjøre?

Prestasjonspress, kroppspress og generelt sosialt press er noen de fleste møter i hverdagen. Kropps­press og ut­se­ende­press har økt betydelig i Norge de senere år. Undersøkelser viser at både ungdommer og unge voksne sliter med lav selvtillit og dårlig selvbilde grunnet press fra venner og samfunnet forøvrig. I un­der­sø­kel­ser gjennomført i 2012 blant ung­dom i aldersgruppen 12-22 år, kom det fram at svært mange hadde et anstrengt for­hold til egen kropp. En høy pro­sentandel sa at de ve­gret seg for å dusje etter gym­ti­mer på skolen eller unngikk å dusje når de forlot gymmen etter trening. I til­legg var det svært mange i undersøkelsen som oppga at dusjin­gen på skole og gym var noe de fant ubehagelig. Undersøkelser som dette er også gjennomført blant personer i aldersgruppen 20-35, og også her rapporterte mange at de opplevde situasjoner som dusjing på gymmen eller offentlige bad ubehagelig, da de ikke var fornøyd med eget utseende.

An­strengt for­hold til kropp og ut­se­en­de

Tre­nings­stu­dio­ene i Norge går så det suser. Nye sentre dukker opp hver uke, og nye treningstrender lanseres hele tiden. De som hev seg på bølgen med å starte treningssentre tidlig er i dag mangemillionærer. Vi lever i et samfunn med et van­vit­tig kropps­fo­kus med lavkar­bo, spinning og crossfit. Hvilket budskap sender vi til våre barn og unge? Hvordan kan vi forvente at våre barn skal vokse opp med et normalt forhold til egen kropp når ikke engang mamma og pappa er fornøyde før de kan strutte sixpacken på stranden hver sommer? Det er på høy tid at vi tar et steg tilbake og ser på hva vi gjør mot oss selv og våre barn. Ingen sier at vi skal slutte å trene eller ikke tenke over egen helsesituasjon. Trening er sunt og kroppen trenger aktivitet, men vi kan ikke tillate oss selv å leve i et samfunn hvor mennesker føler seg mislykket fordi de ikke har vært på gymmen fire ganger sist uke. Vi må finne nye måter å formidle at et ak­tivt liv er godt for krop­p og helse, men det må gjø­res uten at det blir dette peset og denne skam­men over at en ikke ser bra nok ut.

Teori fremfor fysikk

Hva skal vi med alle disse musklene? Vi lever ikke lengre i et industrielt samfunn, vi lever i et kunnskapssamfunn hvor sosial kompetanse og gode kommunikasjonsegenskaper er hva våre unge trenger for å komme seg opp og fram i verden. Skal vi snu trendene i samfunnet må vi gi våre unge noe nytt å fokusere på, noe nytt de kan være gode på. Ved å vektlegge teoretisk kunnskap på skolen fremfor fysisk styrke kan vi kanskje snu trenden. Hva skal man tross alt med mye muskler i et arbeidsliv som styres av datamaskiner og roboter?

Sosiale media har skylden

Mange vil hevde at det er inntoget av sosiale medier som har skylden. Fakta er at sosiale medier har gjort problemene med dårlig selvbilde sterkt økende de senere år. Alle har nå en egen plattform hvor de kan vise en hel verden hvor perfekt de er og hvor fantastisk livet deres er. Selv om de fleste av oss vet at sannheten gjerne er noe mer nyansert, bare godtar vi det. Ikke bare godtar vi det, men vi slenger oss på selv. Det er på høy tid at foreldrene tar ansvar. Vi kan ikke snu trenden som har tatt over livene til de unge voksne, men vi kan snu trenden blant våre barn. Foreldre må kjenne sin besøkelsestid og snakke med sine barn. Helst bør de snakke med foreldrene til barnas venner også, slik at barna er sikret støtte i sin egen omgangskrets.